Vedtægter & links

Vedtægter m.m.

 

På denne side findes foruden "Love for Næsgården Grundejerforening" ligeledes henvisninger til relevante regler om bl.a. beskæring, renovation, afbrænding samt genopretning af skader på omgivelserne i forbindelse med eksempelvis byggeri eller kørsel med tunge køretøjer:

Beskæring

Den enkelte grundejer har ansvaret for, at træer og buske langs veje opfylder de af kommunen fastsatte mål. Kommunens regler foreskriver, at træer, buske m.v. ud til veje og stier i tilknytning til egen matrikel beskæres, således at der er min. 5 meter fri vej (dog max. fra skel til skel) og min. 4,2 meter fri højde. Kommunen kan udstede påbud om efterlevelse af de fastsatte regler. Sker det ikke inden for en kort frist vil kommunen foretage beskæring på grundejerens regning.


Skraldemændene uddeler nu grønne og røde kort for beskæring

I uge 24/2020 vil skraldemanden putte en grøn flyer i din postkasse.

Den grønne flyer er en påmindelse til alle grundejere om, at de har pligt til at holde deres beplantning væk fra vejarealet. På bagsiden kan du se, hvilke krav Odsherred Kommune stiller til beskæring, og det kan derfor være en god idé, at gemme flyeren i sommerhuset.

Vi har også lavet en rød flyer!

Den uddeler skraldemanden kun på de adresser, hvor han oplever problemer. Den røde flyer følges op af et påbud fra kommunen om beskæring. Påbuddet sendes til ejerens e-boks med en 14-dages frist for beskæring. Bliver fristen ikke overholdt, kan kommunen få beplantningen beskåret på ejerens regning, hvilket kan løbe op i adskillige tusinde kroner.

Læs mereMotoriserede haveredskaber

Bestyrelsen henstiller til alle grundejere om, at tage hensyn til hinanden ved brug af motoriserede haveredskaber, som plæneklipper, hækkeklipper, motorsave etc. Ved at være opmærksom og udvise hensyn til hinanden, kan vi alle bidrage til at gøre vores område til et dejligt sted at komme.

VOKS projektet (Vitalisering af Ordrup by og Kårup Skov)

 

Motions- , Oplevelses- og Læringsmiljøer

 

 

 

 

 

 

 

 

VOKS projektet er udviklet med økonomisk støtte fra Odsherreds Kommunes Projekt- og udviklingspulje for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere. Formålet med Projekt- og udviklingspuljen er at igangsætte konkrete projekter, som kan fastholde og udvikle Odsherred som attraktiv fritids- og sommerhuskommune. Vi håber at vi med udviklingen af MOL-projektets foreslåede Motions- , Oplevelses- og Læringsmiljøer kan bidrage til at gøre Odsherred til en attraktiv fritids – og sommerhuskommune til glæde og gavn for fritidsborgere, fasteboende borgere og kommunens erhvervsdrivende.

 

Igennem en række møder og workshops har repræsentanter fra en række foreninger, organisationer og institutioner i Odsherred udviklet en samlet helhedsplan og en vision, der rummer to hovedideer. Den første hovedidé om udviklingen af aktivitetsmiljøer i Næsskoven og Kårup Skov er konkretiseret i denne projektmappe. Den anden hovedidé om udviklingen af et natur – og kulturcenter i Ordrup By. 

Læs mere her http://www.kaarupskov.dk/

 

Referater

Projektmappe


STØT PROJEKTET - BLIV MEDLEM

De kommende år skal miljøerne tilses og vedligeholdes i samarbejde med Naturstyrelsen.


Støt op om vores frivillige arbejde - bliv medlem af foreningen VOKS.

Send en email til foreningen VOKS på mailadressen: voks@kaarupskov.dk

Indtast i Emnefelt: MEDLEM PRIVAT, MEDLEM FORENING eller MEDLEM VIRKSOMHED.

Indtast besked med: Navn, adresse, postnr. og by, mailadresse og evt. gerne tlf.nr.

Personligt medlemskab / kontingent koster:      50 kr. pr. år.

Forenings- og Virksomhedsmedlemskabs kontingent koster:  200 kr. pr. år.

Overfør kontingentet til VOKS's konto i Danske Bank: 9570 - 12002947


INVITATION  VOKS SENSOMMERDAG

Hermed indbydes du/I til at deltage i Sensommer Dag i Skoven søndag d. 13. september kl. 10-12. Se vedhæftet invitation.

læs mere her.     SKOVVOKS-tur

Invitation til udflugt i skoven. SKOVVOKS-tur den 14. juli 2019 med start kl. 14.00 foran købmanden


                                                                                                        Klik her for invitation til SKOVVOKS

Skoven  (læs yderligere under nyheder)

Aktiviteter og redskaber på ruterne i gennem skoven.

Hjertestarter i Ordrup


I Ordrup er der adgang til 2 hjertestarter. Den ene befinder sig ved den Røde Cafe og den anden ved nedgangen til stranden ved bådbroen.September 2020