Forside

Velkommen

Velkommen til Næsgården Grundejerforenings hjemmeside.

 

Foreningen er etableret i 1957, har til formål at varetage medlemmernes interesser som grundejer, såvel i offentlige og private anliggender, vedligeholder fællesarealer samt sikre at de privatte fællesveje inden for foreningens område holdes i forsvarlig stand. Endelig har foreningen etableret aftale om vintertilsyn, hvor der flere gange gennem vintersæsonen runderes i hver enkelt medlems hus med henblik på, at orientere grundejerne om eventuelle uregelmæssigheder. Kontingentet udgør årligt kr. 450,-.

 

Som medlemmer optages grundejere i foreningens naturlige område (Næsgårdsvej, Højdevej til Højbjergvej) også kaldet "Fladen". Der er ca. 350 paraceller indenfor foreningens område.

 

Den årlige generalforsamling afholdes 1. søndag i juli måned kl. 10.00. Indkaldelsen annonceres her på hjemmesiden, ligesom der udsendes skriftlig invitation til samtlige medlemmer af foreningen.

 

Grundejerforeningen opfordrer alle som har mulighed for det til, at modtage informationer fra foreningen via e-mail. Dette såvel som adresseændring m.m. kan ses under kontakt og medlemsadministration. Du vil således fremover modtage invitation til generalforsamlingen incl. regnskab, budget, referat med mere på den angivne e-mail adresse. Registeringen af din e-mail adresse bevirker, at du modtager information fra grundejerforeningen hurtigere. Generalforsamlingen 2016 vedtog, at der fremover ville komme post via e-mail eller i sommerhuspostkassen.

Årsplan:

  • Indkaldelses til generalforsamling 
  • Generalforsamling 1. søndag i juli måned
  • Vintertilsyn i perioden uge 43 til uge 13
  • Veje og vedligehold
  • Aktiviteter:
  • bestyrelsesmøder
  • sammenslutningen af grundejerforeninger
  • VOKS projekt