Forside


Generalforsamling: Søndag d. 7. juli 2024, kl. 10.00 på Caféen i Ordrup by

Foreningen er vært med en bid brød, te og kaffe fra kl. 09:30. Læs mere her

Velkommen


Et stort velkommen til Næsgårdens Grundejerforenings Hjemmeside.

 

Foreningen blev etableret i 1957 med det formål at varetage medlemmernes interesser som grundejere i Næsgårdens Grundejerforening, såvel i offentlige og private anliggender. Herunder vedligehold af fællesarealer samt sikre at de private fællesveje inden for foreningens område holdes i forsvarlig stand.


Som medlemmer optages grundejere i foreningens naturlige område (Næsgårdsvej, Højdevej til Højbjergvej) også kaldet "Fladen". Der er ca. 350 paraceller indenfor foreningens område. Kontingentet udgør årligt kr. 600,-.

 

Den årlige generalforsamling afholdes 1. søndag i juli måned kl. 10.00. Indkaldelsen annonceres her på hjemmesiden, ligesom der udsendes skriftlig invitation til samtlige medlemmer af foreningen. 

 

Grundejerforeningen opfordrer alle, der har mulighed for det til at modtage information fra foreningen via e-mail. Fremsend meget gerne kontaktinformation, mail, adresseændringer, spørgsmål, mv. til Grundejerforeningen, under kontakt eller via mail. Du vil således fremover modtage invitation til generalforsamlingen incl. regnskab, budget, referat med mere på den angivne e-mail adresse. Registeringen af din e-mail adresse bevirker, at du modtager information fra grundejerforeningen hurtigere.  

Årsplan


  • Generalforsamling hver 1. søndag i juli måned
  • Veje og vedligehold - løbende
  • Aktiviteter: Bestyrelsesmøder & samarbejde med
  • SAGD Sammenslutning af grundejerforeninger
  • VOKS Projekt, Kårup Skov
  • OSM Ordrup Næs Sejl- og Motorbådsklub