Vedtægter & links

Vedtægter & diverse

 

På denne side findes: "Vedtægter for Næsgården Grundejerforening" ligeledes henvisninger til relevante regler om bl.a. beskæring, renovation, afbrænding samt genopretning af skader på omgivelserne i forbindelse med eksempelvis byggeri eller kørsel med tunge køretøjer:

  • Vedtægter
  • Beskæring
  • Motoriserede haveredskaber
  • 2 hjertestartere i Ordrup
  • Om VOKS: Vi Oplever Kårup Skov - aktiviter & ruter
  • Mountain Bike - Kårup Skov

Beskæring


Den enkelte grundejer har ansvar for, at træer og buske langs veje opfylder de af kommunen fastsatte mål. Kommunens regler foreskriver, at træer, buske m.v. ud til veje og stier i tilknytning til egen matrikel beskæres, således at der er min. 5 meter fri vej (dog max. fra skel til skel) og min. 4,2 meter fri højde. Kommunen kan udstede påbud om efterlevelse af de fastsatte regler. Sker det ikke inden for en kort frist vil kommunen foretage beskæring på grundejerens regning.

Motoriserede haveredskaber


Bestyrelsen henstiller til alle grundejere om, at tage hensyn til hinanden ved brug af motoriserede haveredskaber, som plæneklipper, hækkeklipper, motorsave etc. Ved at være opmærksom og udvise hensyn til hinanden, kan vi alle bidrage til at gøre vores område til et dejligt sted at komme. 

Hjertestarter i Ordrup


I Ordrup er der adgang til 2 hjertestartere.


Den ene befinder sig ved den Røde Cafe og den anden ved nedgangen til stranden ved bådebroen.


Skoven  

VOKS (Vi Oplever Kårup Skov)

 

 


 
Vi håber at vi med udviklingen af MOL-projektets foreslåede Motions- , Oplevelses- og Læringsmiljøer kan bidrage til at gøre Odsherred til en attraktiv fritids – og sommerhuskommune til glæde og gavn for fritidsborgere, fasteboende borgere og kommunens erhvervsdrivende.

 

Igennem en række møder og workshops har repræsentanter fra en række foreninger, organisationer og institutioner i Odsherred udviklet en samlet helhedsplan og en vision, der rummer to hovedideer. Den første hovedidé om udviklingen af aktivitetsmiljøer i Næsskoven og Kårup Skov er konkretiseret i denne projektmappe. Den anden hovedidé om udviklingen af et natur – og kulturcenter i Ordrup By. 

Læs mere her http://www.kaarupskov.dk/

 

STØT PROJEKTET - BLIV MEDLEM

De kommende år skal miljøerne tilses og vedligeholdes i samarbejde med Naturstyrelsen.


Støt op om vores frivillige arbejde - bliv medlem af foreningen VOKS.

Send en email til foreningen VOKS på mailadressen: voks@kaarupskov.dk

Indtast i Emnefelt: MEDLEM PRIVAT, MEDLEM FORENING eller MEDLEM VIRKSOMHED.

Indtast besked med: Navn, adresse, postnr. og by, mailadresse og evt. gerne tlf.nr.

Personligt medlemskab / kontingent koster:      50 kr. pr. år.

Forenings- og Virksomhedsmedlemskabs kontingent koster:  200 kr. pr. år.

Overfør kontingentet til VOKS's konto i Danske Bank: 9570 - 12002947


INVITATION TIL SKOVVOKS-tur/ VOKS SENSOMMERDAG

VOKS afholder hvert år sin årlige Sensommerdag den 2. lørdag i september et par timer, hvor Eventyrdalen, Svævebane, Skovfitness og Egesletten, mv. efterses, renses, ryddes for affald og tilgroning. Større vedligeholdsopgaver og reparationer udføres professionelt.VOKS projektet er udviklet med økonomisk støtte fra Odsherreds Kommunes Projekt- og udviklingspulje for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere.


Formålet med Projekt- og udviklingspuljen er at igangsætte konkrete projekter, som kan fastholde og udvikle Odsherred som attraktiv fritids- og sommerhuskommune.

Aktiviteter og redskaber på ruterne i gennem skoven.

Mountain Bike Ruter - Kårup skov

Kårup skov har lækre ruter for MTB. Udvis hensyn og vær særligt opmærksom på børne- og dyreliv.

Kør derfor ikke off road eller for stærkt på de stier, der ikke indgår i rutefortegelserne. Her er et par links til ruter i området: 

MTB-ruter & All trails

Foto:Klaus Hestkjær