Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for Næsgårdens Grundejerforening.

Foreningen, der er etableret i 1957, har til formål at varetage medlemmernes interesser som grundejere, såvel i offentlige som i private anliggender, vedligeholde områdets fællesarealer samt sikre, at de private fællesveje inden for foreningens område holdes i en god stand. Endelig har foreningen etableret aftale om vintertilsyn, hvor der flere gange gennem vintersæsonen runderes til hvert enkelt medlems hus med henblik på at orientere grundejeren om eventuelle uregelmæssigheder. Kontingentet udgør kr. 450 årligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som medlemmer optages grundejere i foreningens naturlige område (Næsgårdsvej, Højdevej til Højbjergvej) også kaldet ”Fladen”. Der er 350 parceller inden for foreningens område.

Den årlige generalforsamling afholdes første søndag i juli måned kl. 10.00. Indkaldelse annonceres her på hjemmesiden, ligesom der udsendes skriftlig invitation til samtlige medlemmer af foreningen.

Grundejerforeningen opfordrer alle som har mulighed for det til at modtage informationer fra foreningen via e-mail. Dette såvel som adresseændringer kan ses under fanebladet Medlemsadministration. Du vil således fremover modtage eksempelvis indkaldelse til generalforsamling incl. regnskab og budget, referat af generalforsamlingen etc. på den angivne e-mail adresse. Registreringen bevirker, at du modtager informationer fra foreningen hurtigt. Generalforsamlingen 2016 vedtog, at der fremover ville komme post via e-mail eller i sommerhuspostkassen.